image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
META erbjuder bland annat följande
dokumentationssystem och databaser
Analyser av lämpliga tekniska och logiska system för er verksamhet, med det museologiska perspektivet och användaren som utgångspunkt.
Hjälp med offerter och kravspecifikationer, underlag för urval och beslut i samband med att investeringar i nya system planeras.
katalogisering, klassifikation, kunskapsorganisation och Knowledge Management
Kartläggning av dagens arbetsmetoder och flöden i er organisation
Förslag till åtgärder för bättre dokumentation och digitalisering
Översyn och anpassning av dokumentationsarbetet för att möta dagens krav på t ex standardisering och internationellt utbyte
innehållet i databaserna
Analys av format och datakvalitet
Städning och kvalitetskontroll av innehållet
Omstrukturering, mappning, import och export av data
utbildning
Riktade kurser till personalen på olika nivåer, från allmänt orienterande till sådana som är anpassade för specialister. Korta eller längre föreläsningar, seminarier eller webbaserade kurser.
Föreläsningar och kursmoment inom högskolans utbildningar
Öppna seminarier eller föreläsningsdagar.
vad behöver ni?
Välkommen att ta kontakt för att diskutera era behov och önskemål. Sänd e-post eller ring för att se hur vi kan samarbeta.
 
                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!