image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
om META
idé
META riktar sig till hela kulturarvsområdet när det gäller generella frågor om kunskapshantering, men har ett naturligt fokus på museernas arbete i specifika fall. Arkiven, biblioteken och museerna, har i många fall ett gemensamt synsätt och arbetsfält kring standarder för dokumentation. En stor del av materialet i ABM-institutionerna är intressant även utanför den egna sektorn. Problemområden kring standardisering är likartade. Det är tydligt i samband med digitalisering av samlingar, kataloger och översikter.

Lika viktig som samverkan mellan ABM-institutionerna i landet är samverkan mellan institutioner i världen. META håller koll på de internationella initiativ som syftar till att skapa standarder inom denna del av informations- hanteringen. META medverkar i en rad svenska och internationella projekt och samverkansgrupper.

METAs arbete med information, utbildning, analys och planering kring dokumentation, webpublicering och kommunikation intar ett offensivt förhållningssätt till standardisering av form och innehåll som underlättar för användaren och gör dokumentationen relevant. Målet är att öka tillgängligheten till kulturarvet.

tjänster
Utifrån mångårig erfarenhet av arbete med föremålssamlingar datorisering, terminologi och informationshantering inom museisektorn kan META bl a hjälpa till med bl a:
  • analyser av dokumentationssystem
  • förslag till databaslösningar
  • strategisk planering
  • publicering
  • utbildning
arbetsformer
Sedan 1999 har jag i olika grad varit verksam inom META, som är en enskild firma, med konsultuppdrag direkt för olika museer, ibland parallellt med anställning och ibland inom ramen för olika projekt. Jag är öppen för alla former av samverkan som är till nytta för alla parter. Kontoret finns i hemmet i Uddevalla. Mycket tid tillbringas periodvis på tåget där jag trivs och finner en bra arbetsro. En heldag i Stockholm är inga problem att ordna med kort framförhållning - inte heller besök på andra orter.

Såväl i vardagen som på fritiden spelar natur och friluftsliv en stor roll, med kajakpaddling, ridning och löpning som regelbundet återkommande aktiviteter. Fjället lockar också, både på sommaren och vintern.

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!