image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
några av METAs projekt och samarbetsparter
KMM är ett projekt som samlar flera av landets länsmuseer m fl parter kring ökad kvalitet i museernas dokumentationsarbete. Gemensam Samsökning i databaserna är en viktig del, tillsammans med utveckling och forskning inom området. Konceptuell sökning och gemensamma auktoriteter, sk Mastrar är andra viktiga områden.
SAMSÖK ger dig en samlad bild av innehållet i en rad svenska museer, både inom och utom projektet KMM.
Nordisk Outline är en gemensam version av klassofikationssystemet OCM. Projektet drevs av ABM-utvikling i Oslo med central nordisk finansiering.


Medlem i ICOM och aktiv i styrelsen för CIDOC , ICOMs internationella kommitté för dokumentationsfrågor.
I samarbete med Kulturarv utan gränser har META genomfört en utbildningsworkshop i Montenegro, för deltagare från flera balkanländer Medverkar i olika uppdrag och roller inom projekten Athena, Europeana och EuropeanaLocal

 

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!