image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
abonnera på aktuell information

Genom att sända dina uppgifter här hamnar du i METAs sändlista och får direktadresserad information via e-post, om nya utbildningsdagar eller viktigare ändringar i programmet. Om du har anmält dig till ett arrangemang finns du naturligtvis också med på listan.

De uppgifter som samlas här används för information om METAs kommande arrangemang och verksamhet, men sprids naturligtvis inte vidare. Om du ångrar dig så är du välkommen att ta kontakt för att lösa detta.

 

ja tack - lägg till mig i sändlistan!

Förnamn
Efternamn
   
Institution
Adress
Postnummer
Ort
   
E-post
   
       

Välkommen

Hans Rengman

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!