image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
3 mars 2009
MuseumDat Läs mer

MuseumDat är ett intressant tyskt system som strukturerar kataloguppgifterna och mappar kulturarvsdata enligt principerna för Cidoc CRM. Ett samarbete med Getty kring CDWA-lite ger också en direkt koppling tilll museidata. MuseumDat är ett av de format som svenska museer använder för leverans till Europeana.

26 mars 2009
Ämnesord Läs mer

Vid Cidocs konferens i Aten i september 2008 presenterades en tjeckisk studie av hur bibliotekens ämnesord kan användas i museernas arbete. Vägen fram är inte spikrak. Vi får insikt även i dagsläget i Sverige och kan diskutera vidare.

16 april 2009
Spectrum Läs mer

Vi presenterar SPECTRUM - Brittisk standard och riktlinjer för alla moment för hantering av museidokumentation och administration av samlingarna.

METAs utbildningsdagar 2009 Läs mer

Under våren 2009 arrangerade META en serie med seminariedagar kring aktuella och viktiga teman.

Vi återkommer med fler utbildningsdagar under hösten. Du kan abonnera på ny information.

Djupare specialistkunskap från europeiska experter inom olika områden varvas med ett svenskt eller nordiskt perspektiv och samtidigt ges du chansen att själv prova på praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.

I samband med varje seminariedag öppnas en webbaserad diskussionsgrupp för deltagarna så att diskussionen kan fortsätta.

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!