Diskussion inom ABM
Inledning Arkiv Bibliotek Museer Allmänt Nyhetsbrev
Diskussionslistor och -forum

Det finns en rad e-postlistor och andra forum för diskussion inom ABM-området. Här finner du adresser och anmälningsanvisningar för de flesta svenska och några med andra spridningsområden.

Vissa listor är modererade - dvs en person har ansvaret för att innehållet följer ämnet och inte är anstötligt. Andra listor är friare i sin utformning men har ändå någon ansvarig och en rad regler.

Det är t ex vanligt att man inte sänder bilagor till diskussionslistor även om några listor accepterar detta.

Respektera de olika listornas regler.

Regler och annan information brukar skickas ut tillsammans med någon form av bekräftelse om att du blivit registrerad. Det kan också behövas att du bekräftar på något sätt. Använd samma epostadress som du vill ta emot meddelandena på när du anmäler dig.

En del listor har webbarkiv där du kan ta del av tidigare diskussion eller söka i gamla inlägg. Ibland finns svaret på din fråga där redan.

META - Kunskap om kunskap sammanställer kontaktinformationen kring dessa listor men har inget ansvar för innehållet eller de åsikter som framförs. Deltagarantal är ungefärligt och hämtade från resp lista.

Om du saknar någon lista eller forum, eller vill komplettera information får du gärna sända ett meddelande om detta till Hans Rengman.

Arkiv | Bibliotek | Museum | Övrigt och allmänt | Nyhetsbrev

< Arkiv >

Ark-forum
??? delt
Sverige
Informations- och erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom arkivområdet eller andra som är intresserade av frågor som rör arkiv. I första hand information. Relativt låg trafik.
Info:
www.foark.umu.se/arkforum/
Arkiv:
Finns ej
Anmälan:
www.foark.umu.se/arkforum/
Skicka ett e-post-meddelande till listserv@listserv.umu.se
Meddelandet ska inte ha något angivet ämne och innehålla följande text som enda rad i meddelandet:
subscribe arkforum ditt_förnamn ditt_efternamn
...där du naturligtvis byter ditt_förnamn ditt_efternamn mot det namn du vill använda.
Inlägg:
Ej webb
Skicka ett e-post-meddelande till arkforum@listserv.umu.se
Ange ämne och skriv ditt meddelande.
ICA-L
800 delt
Internationell
Internationella arkivsamfundets lista.
Info:
www.ica.org/static.php?ptextid=listserv&plangue=eng
Arkiv:
Finns ej
Anmälan:
www.ica.org/static.php?ptextid=listserv&plangue=eng
Skicka ett e-post-meddelande till MAJORDOMO@UALBERTA.CA
Meddelandet ska inte ha något angivet ämne och innehålla följande text som enda rad i meddelandet:
subscribe ica-l
Inlägg:
Ej webbinl
Skriv till: ica-l@majordomo.UALBERTA.CA
EDLocal
??? delt
SE
Info:
http://listserv.ylm.se/mailman/listinfo/edlocal
Arkiv:
http://listserv.ylm.se/mailarchive/edlocal/
Anmälan:
http://listserv.ylm.se/mailman/listinfo/edlocal
Inlägg:
--
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till edlocal@listserv.ylm.se.
emnekart-diskussion
80 delt
Norge
Denne listen er til for diskusjon rundt alle aspekter ved emnekart. Listen er åpen for alle, nybegynner såvel som eksperter, og alle spørsmål er velkomne.
Info:
http://www.emnekart.no/mailman/listinfo/emnekart-diskusjon
Arkiv:
http://www.emnekart.no/pipermail/emnekart-diskusjon/
Anmälan:
http://www.emnekart.no/mailman/listinfo/emnekart-diskusjon
Inlägg:
To post a message to all the list members, send email to emnekart-diskusjon@emnekart.no.
Turkish Archives Site - lista över lista
??? delt
Turkiet
En samling av listor - mer än 230 st. inom hela ABM-området.
Info:
http://www.archimac.org/Profession/Lists/index.spml
Arkiv:
Anmälan:
http://www.archimac.org/Profession/Lists/index.spml#Subs
Inlägg:
Nyhetsbrev från Statens ljud- och bildarkiv
??? delt
SE
Informaerar om verksamheten vid Statens ljud- och bildarkiv. I arkivet finns breven fram till 2004. (2007 08 26 hittades ingen info om prenumeration eller nyare brev på webbplatsen)
Info:
http://www.ljudochbildarkivet.se/slba/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.AuthorizedPageSer
Arkiv:
http://www.ljudochbildarkivet.se/slba/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.AuthorizedPageSer
Anmälan:
utsänds via epost
Inlägg:
--
--

< Bibliotek >

EDLocal
??? delt
SE
Info:
http://listserv.ylm.se/mailman/listinfo/edlocal
Arkiv:
http://listserv.ylm.se/mailarchive/edlocal/
Anmälan:
http://listserv.ylm.se/mailman/listinfo/edlocal
Inlägg:
--
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till edlocal@listserv.ylm.se.
emnekart-diskussion
80 delt
Norge
Denne listen er til for diskusjon rundt alle aspekter ved emnekart. Listen er åpen for alle, nybegynner såvel som eksperter, og alle spørsmål er velkomne.
Info:
http://www.emnekart.no/mailman/listinfo/emnekart-diskusjon
Arkiv:
http://www.emnekart.no/pipermail/emnekart-diskusjon/
Anmälan:
http://www.emnekart.no/mailman/listinfo/emnekart-diskusjon
Inlägg:
To post a message to all the list members, send email to emnekart-diskusjon@emnekart.no.
Turkish Archives Site - lista över lista
??? delt
Turkiet
En samling av listor - mer än 230 st. inom hela ABM-området.
Info:
http://www.archimac.org/Profession/Lists/index.spml
Arkiv:
Anmälan:
http://www.archimac.org/Profession/Lists/index.spml#Subs
Inlägg:
Biblist - Topics in Nordic research library user services
3600 delt
Sverige
Allmän diskussion inom svenska bibliotek. Hög trafik och varierande ämnen.
Info:
segate.sunet.se/archives/biblist.html
Arkiv:
segate.sunet.se/archives/biblist.html
Anmälan:
segate.sunet.se/cgi-bin/wa?SUBED1=biblist&A
Inlägg:
segate.sunet.se/cgi-bin/wa?P1&L=biblist
Skolbib
??? delt
Sverige
Diskussion och erfarenheter som rör skolbibliotek. (Bilagor kan ej sändas med till denna lista.)
Info:
www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/skolbibliotek/prenumerera.shtml
Arkiv:
www.skolutveckling.se/arkiv/skolbib/
Anmälan:
www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/skolbibliotek/prenumerera.shtml
Inlägg:
Ej Webbinl
Vuxbib
??? delt
Sverige
För diskussion kring folkbibliotekens utvecklingsarbete med stöd för vuxnas lärande.
Info:
http://www.vuxbib.nu/listan/index.htm
Arkiv:
Finns ej
Anmälan:
http://www.kultur.nu/scripts/anmal_till_diskussionslista.asp?action=subscribe&listnamn=vuxbib&kortli
Skicka ett e-post-meddelande till listserv@listserv.kultur.nu Lämna ämnesraden blank och skriv följande text som enda rad i meddelandet: subscribe vuxbib ditt_förnamn ditt_efternamn ...där du naturligtvis byter ditt_förnamn ditt_efternamn mot det namn du vill använda.
Inlägg:
Ej webbinlägg
Skriv till: vuxbib@listserv.kultur.nu
Biblioteknorge
2200 delt
Norge
Norska lista för biblioteksfrågor.
Info:
www.nb.no/html/postlister.html
Arkiv:
www.nb.no/archives/biblioteknorge.html
Anmälan:
www.nb.no/cgi-bin/wa?SUBED1=biblioteknorge&A=1
Inlägg:
Ej Webbinl
Skriv till: biblioteknorge@nb.no
Fredagsbrevet
??? delt
Sverige
Internettips för lärare och skolbibliotekarier. Ett nytt tema tas upp varje gång. Det kan röra sig om allt från husdjur till källkritik
Info:
http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/nyhetsbrev.html
Arkiv:
http://www.skolutveckling.se/arkiv/fredagsbrevet/
Anmälan:
http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/nyhetsbrev.html
Inlägg:
Inga egna inlägg
KB Nyheter
??? delt
SE
Nyhetsbrevet ska sprida kunskap om bibliotekets verksamhet. KBNyheter ges ut med åtta nummer per år
Info:
http://www.kb.se/aktuellt/nyhetsbrev/
Arkiv:
http://www.kb.se/aktuellt/nyhetsbrev/
Anmälan:
http://www.kb.se/aktuellt/nyhetsbrev/http://www.kb.se/aktuellt/prenumerera/
--
Inlägg:
Inga egna inlägg
Inga egna inlägg

< Museum >

EDLocal
??? delt
SE
Info:
http://listserv.ylm.se/mailman/listinfo/edlocal
Arkiv:
http://listserv.ylm.se/mailarchive/edlocal/
Anmälan:
http://listserv.ylm.se/mailman/listinfo/edlocal
Inlägg:
--
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till edlocal@listserv.ylm.se.
emnekart-diskussion
80 delt
Norge
Denne listen er til for diskusjon rundt alle aspekter ved emnekart. Listen er åpen for alle, nybegynner såvel som eksperter, og alle spørsmål er velkomne.
Info:
http://www.emnekart.no/mailman/listinfo/emnekart-diskusjon
Arkiv:
http://www.emnekart.no/pipermail/emnekart-diskusjon/
Anmälan:
http://www.emnekart.no/mailman/listinfo/emnekart-diskusjon
Inlägg:
To post a message to all the list members, send email to emnekart-diskusjon@emnekart.no.
Turkish Archives Site - lista över lista
??? delt
Turkiet
En samling av listor - mer än 230 st. inom hela ABM-området.
Info:
http://www.archimac.org/Profession/Lists/index.spml
Arkiv:
Anmälan:
http://www.archimac.org/Profession/Lists/index.spml#Subs
Inlägg:
Authority-l
10 delt
Sverige
Allmän lista för auktoritetsfrågor i Sverige. Mycket låg trafik.
Info:
listserv.nic.museum/archives/authority-l.html
Arkiv:
listserv.nic.museum/archives/authority-l.html
Anmälan:
listserv.nic.museum/cgi-bin/wa?SUBED1=authority-l&A=1
Inlägg:
listserv.nic.museum/cgi-bin/wa?P1&L=authority-l
AUTHORITY-L@NIC.MUSEUM
Bridging ages
??? delt
Det finns ett internationellt nätverk i kulturmiljöpedagogik och tidsresor. Ett trettiotal museer, skolor och universitet från tio olika länder deltar i nätverket: Finland, Italien, Estland, Lettland, Island, England, USA (Minnesota och New Mexico), Kenya, Sydafrika och Sverige. Nätverket har som syfte att utbyta erfarenheter, stödja varandra och skapa samarbetsprojekt i kulturmiljöpedagogik. Nätverket har en hemsida och en mejlinglista. Dessutom anordnas årliga seminarier, hittills i Vimmerby, november 2004 och nyligen i Rom, juni 2006. Nästkommande seminarium är planerad till september 2007 i Lettland. Hemsidan kommer att uppdateras i höst och ett digitalt nyhetsbrev kommer att ges ut ca fyra gånger årligen, med början i augusti/ september. Förhoppningsvis kan detta inspirera såväl museer, skolor och universitet i studier i den lokala kulturmiljön.
Info:
http://www.kalmarlansmuseum.se/BRIDGE_M/BRIDGE/INDEX3.HTM
Arkiv:
Anmälan:
Eposta till Ebbe Westergren" för deltagande
Inlägg:
Sweden-l
120 delt
Sverige
Allmän lista för museianknutna personer i Sverige. Mycket låg trafik.
Info:
listserv.nic.museum/archives/sweden-l.html
Arkiv:
listserv.nic.museum/archives/sweden-l.html
Anmälan:
listserv.nic.museum/cgi-bin/wa?SUBED1=sweden-l&A=1
Inlägg:
listserv.nic.museum/cgi-bin/wa?P1&L=sweden-l
Utställningsestetiskt forum - debatt
??? delt
Sverige
UE-utställningsestetiskt forum sätter de kultur- och naturhistoriska museernas utställningar i fokus. Detta är debattforum - se även nyhetsbrev på: www.ueforum.se/epost.php
Info:
http://www.ueforum.se/phpBB2/
Arkiv:
http://www.ueforum.se/phpBB2/
Anmälan:
http://www.ueforum.se/phpBB2/
Inlägg:
Faktarumslistan
??? delt
Sverige
För frågor kring museernas faktarum. En lista med mycket låg aktivitet.
Info:
www.kultur.nu/index.asp?action=diskussionslistor&subaction=alla_diskussionslistor
Arkiv:
Finns ej
Anmälan:
www.kultur.nu/index.asp?action=diskussionslistor&subaction=alla_diskussionslistor
Inlägg:
Ej webbinlägg
Museipedagogiskt forum - FLYTTAD
??? delt
Sverige
Denna lista är 2006 överförd till Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik - NCK NCK@LISTSERV.KULTUR.NU. En lista med information om museipedagogik. I första hand sprids information. Regelbunden trafik men med litet inslag av diskussion.
Info:
www.kultur.nu/index.asp?action=diskussionslistor&subaction=alla_diskussionslistor
Arkiv:
Finns ej
Anmälan:
www.kultur.nu/index.asp?action=diskussionslistor&subaction=alla_diskussionslistor
Inlägg:
Ej webbinlägg
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik - NCK
??? delt
Sverige
för alla som vill utveckla sig inom det kulturarvspedagogiska området. På listan kan man: informera om litteratur, kurser, seminarier och intressanta projekt, starta och delta i diskussioner kring kulturarv och pedagogik, söka kontakter och samarbetspartners, annonsera tjänster, ställa frågor och mycket mer - deltagarna sätter gränserna. Tidigre museipedagogiskt forum
Info:
www.kultur.nu/index.asp?action=diskussionslistor&subaction=alla_diskussionslistor
Arkiv:
Finns ej
Anmälan:
www.kultur.nu/index.asp?action=diskussionslistor&subaction=alla_diskussionslistor
Inlägg:
Ej webbinlägg
NCK@LISTSERV.KULTUR.NU
Sofieforum
??? delt
Sverige
SOFIE-Forum är en e-postlista där man kan få svar på frågor man har kring användandet av sofie.
Info:
http://www.databasensofie.se/sofieforum.php
Arkiv:
Finns ej
Anmälan:
http://www.databasensofie.se/sofieforum.php
Skicka ett tomt meddelande till adressen sofieforum-subscribe@vasterbottensmuseum.se För att gå ur, skicka till adressen sofieforum-unsubscribe@vasterbottensmuseum.se Du får en bekräftelse som du skall svara på. När du svarat på de brevet är du med i listan.
Inlägg:
Finns ej
sofieforum@vasterbottensmuseum.se
Kulturhistorisk fotografi
??? delt
SE
Välkommen till diskussionsgruppen Kulturhistorisk fotografi. Här kan du diskutera frågor om vård, bevaring och tillgängliggörande av svensk kulturhistorisk fotografi. Administratör av diskussionsgruppen är Kajsa hartig, Fotosekretariatet, Nordiska museet. Gruppen kräver registrering och godkännande.
Info:
http://groups.google.se/group/fotonatverk?hl=sv
Arkiv:
http://groups.google.se/group/fotonatverk?hl=sv
Anmälan:
http://groups.google.se/group/fotonatverk?hl=sv
Inlägg:
CIDOC
??? delt
Int
CIDOC community forum is the central space for discussion on museum documentation issues. Conferences, working groups etc has their own forums here.
Info:
http://meta.se/cidocforum/
Arkiv:
http://meta.se/cidocforum/
Anmälan:
http://meta.se/cidocforum/
Inlägg:
h-museum
3300 delt
Tyskland
En av de allra största listorna kring museologi. Uppdelad i en rad underteman. Deltagarna presenterar sig med en egen profil. Främst information. Periodvis hög trafik.
Info:
www.h-museum.net/index.html
Arkiv:
www.h-museum.net/archiv.html
Anmälan:
www.h-museum.net/subscribe_en.html
Inlägg:
http://www.h-museum.net/index.html
Sänd ett meddelande till h-museum@h-net.msu.edu Eller använd URLen ovan och välj ett tema som passar ditt inlägg.
Musweb-l
330 delt
Internationell
Om museer och deras webbplatser. Mycket låg aktivitet.
Info:
www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=MUSWEB-L&H=NIC.MUSEUM
Arkiv:
nic.museum/archives/musweb-l.html
Anmälan:
nic.museum/cgi-bin/wa?SUBED1=musweb-l&A=1
Inlägg:
nic.museum/cgi-bin/wa?P1&L=musweb-l
Museum-L
3400 delt
USA
En stor internationell (USA) lista med museifrågor. Hög trafik och växlande innehåll med många rätt specifika eller smala trådar.
Info:
http://home.ease.lsoft.com/scripts/wa.exe?SUBED1=museum-l&A=1
Arkiv:
home.ease.lsoft.com/archives/museum-l.html
Anmälan:
http://home.ease.lsoft.com/scripts/wa.exe?SUBED1=museum-l&A=1
Skicka e-post till: listserv@HOME.EASE.LSOFT.COM med meddelandet: join museum-l
Inlägg:
http://home.ease.lsoft.com/scripts/wa.exe?P1&L=museum-l
Skriv till e-postadressen: MUSEUM-L@HOME.EASE.LSOFT.COM
Engage
??? delt
UK
discussing current issues in the visual arts and in gallery education, with other arts professionals including artists, teachers, funders, curators, academics.
Info:
http://www.engage.org/forum/index.aspx
Arkiv:
http://www.engage.org/forum/index.aspx
Anmälan:
http://www.engage.org/forum/index.aspx
Non-members can view contributions to date. Full members, once logged in above, can raise new topics, or respond to existing topics, and can elect to be notified by email with new postings to the forum. Only engage full members have full use of the engage forum;
Inlägg:
http://www.engage.org/forum/index.aspx
FISH
371 delt
UK
The focus for the forum is the cultural heritage of the United Kingdom and Ireland, but we welcome forum participants from further afield.
Info:
http://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/wa.exe?SUBED1=fish&A=1
Arkiv:
http://www.jiscmail.ac.uk/archives/fish.html
Anmälan:
http://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/wa.exe?SUBED1=fish&A=1
Inlägg:
http://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?P1&L=fish
To send a message to all the people currently subscribed to the list, just send mail to FISH@JISCMAIL.AC.UK
steve
??? delt
USA
This is a general list for discussion of the steve.museum project goals, plans, and activities. As the work progresses, we expect to form several additional lists for specific questions (tool development, or folksonomic term analysis, for example), and will announce the formation of those lists here.
Info:
http://www.steve.museum/mailman/listinfo/discuss
Arkiv:
http://www.steve.museum/pipermail/discuss/index.html
Anmälan:
http://www.steve.museum/mailman/listinfo/discuss
Inlägg:
--
To post a message to all the list members, send email to discuss@steve.museum.
ICOM-L - International Council of Museums Discussion List
1000 delt
Internationell
Internationell lista för information och diskussion inom ICOM.
Info:
www.lsoft.com/SCRIPTS/WL.EXE?SL1=ICOM-L&H=HOME.EASE.LSOFT.COM
Arkiv:
home.ease.lsoft.com/archives/icom-l.html
Anmälan:
www.lsoft.com/SCRIPTS/WL.EXE?SL1=ICOM-L&H=HOME.EASE.LSOFT.COM
Sänd e-post till: LISTSERV@HOME.EASE.LSOFT.COM med meddelandet: SUBSCRIBE ICOM-L
Inlägg:
skriv till: icom-l@listserv.home.ease.lsoft.com
Listor vid nic.museum
??? delt
Detta är en samlande sida för de listor som administreras av nic.museum. Här han du gå vidare för att finna och anmäla dig till ett tiotal olika specialistlistor.
Info:
www.lsoft.com/scripts/wl.exe?XH=NIC.MUSEUM
Arkiv:
www.lsoft.com/scripts/wl.exe?XH=NIC.MUSEUM
Anmälan:
www.lsoft.com/scripts/wl.exe?XH=NIC.MUSEUM
Inlägg:
GCI Bulletin
??? delt
USA
The GCI Bulletin is a free, bimonthly electronic newsletter that focuses on the Getty Conservation Institute's activities and provides timely information to our professional colleagues around the world.
Info:
http://www.getty.edu/subscribe/gci_bulletin/index.html
Arkiv:
Anmälan:
http://www.getty.edu/subscribe/gci_bulletin/index.html
Inlägg:
Getty nyhetsbrev
??? delt
USA
e-Getty, our free e-mail newsletter, keeps you up to date on the latest events and happenings at the Getty. It's free and fun, and you can cancel at any time.
Info:
http://www.getty.edu/subscribe/
Arkiv:
http://www.getty.edu/egetty/index.html
Anmälan:
http://www.getty.edu/subscribe/
Inlägg:
Museum 2.0
400 delt
Sverige
Nyhetsbrev från Svenska museifönstret, utkommer 4 ggr per år.
Info:
http://www.museifonstret.se/nyhetsbrev/join.asp
Arkiv:
http://www.museifonstret.se/nyhetsbrev/archive_public.asp
Anmälan:
http://www.museifonstret.se/nyhetsbrev/join.asp
Endast webbanmälan
Inlägg:
---
Inga egna inlägg
Tekniska museets nyhetsbrev
??? delt
Sverige
Info:
http://www.tekniskamuseet.se/templates/StartPage.aspx?id=30
Arkiv:
Anmälan:
http://www.tekniskamuseet.se/templates/StartPage.aspx?id=30
Endast webanmälan
Inlägg:
Inga egna inlägg
Utställningsestetiskt forum - nyhetsbrev
??? delt
Sweden
UE-utställningsestetiskt forum sätter de kultur- och naturhistoriska museernas utställningar i fokus. Detta är nyhetsbrevet - se även debattforum på: www.ueforum.se/phpBB2
Info:
http://www.ueforum.se/epost.php
Arkiv:
--
Anmälan:
http://www.ueforum.se/epost.php
Inlägg:

< vrigt och allmnt >

DIK - förbundet
??? delt
Sverige
Diskussionsforum för fackliga frågor.
Info:
www.diktafonen.se/
Arkiv:
www.diktafonen.se/
Anmälan:
www.diktafonen.se/
Inlägg:
www.diktafonen.se/
Kulturnät Sverige
??? delt
Sverige
En webbsida där man kan skapa en egen diskussionslista för ett aktuellt behov. Sektorsuppdelad översikt.
Info:
www.kultur.nu/index.asp?action=diskussionslistor
Arkiv:
Finns ej
Anmälan:
www.kultur.nu/index.asp?action=diskussionslistor
Inlägg:
Ej webbinlägg
ABM-centrum
6 delt
SE
Diskussionsforum på nätet - ingen aktivitet
Info:
www.abm-centrum.se/forum/
Arkiv:
www.abm-centrum.se/forum/
Anmälan:
www.abm-centrum.se/forum/
webbaserat forum
Inlägg:
www.abm-centrum.se/forum/
abm-y
??? delt
Sverige - regional
Regional lista för ABM-frågor i Västernorrland.
Info:
abm.ylm.se/epostlista.html
Arkiv:
Finns ej
Anmälan:
www.kultur.nu/index.asp?action=diskussionslistor&subaction=alla_diskussionslistor
Sänd e-post till: listserv@listserv.kultur.nu Meddelandet: subscribe abmY samt förnamn och efternamn - på samma rad. Lämna ämnesfältet/subject blankt. Använd den epostadress du vill ha som mottagare när du sänder denna begäran.
Inlägg:
Ej webb
skriv till: abmY@listserv.kultur.nu Bilagor är tillåtna

< Nyhetsbrev >

Nyhetsbrev från Statens ljud- och bildarkiv
??? delt
SE
Informaerar om verksamheten vid Statens ljud- och bildarkiv. I arkivet finns breven fram till 2004. (2007 08 26 hittades ingen info om prenumeration eller nyare brev på webbplatsen)
Info:
http://www.ljudochbildarkivet.se/slba/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.AuthorizedPageSer
Arkiv:
http://www.ljudochbildarkivet.se/slba/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.AuthorizedPageSer
Anmälan:
utsänds via epost
Inlägg:
--
--
Fredagsbrevet
??? delt
Sverige
Internettips för lärare och skolbibliotekarier. Ett nytt tema tas upp varje gång. Det kan röra sig om allt från husdjur till källkritik
Info:
http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/nyhetsbrev.html
Arkiv:
http://www.skolutveckling.se/arkiv/fredagsbrevet/
Anmälan:
http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/nyhetsbrev.html
Inlägg:
Inga egna inlägg
KB Nyheter
??? delt
SE
Nyhetsbrevet ska sprida kunskap om bibliotekets verksamhet. KBNyheter ges ut med åtta nummer per år
Info:
http://www.kb.se/aktuellt/nyhetsbrev/
Arkiv:
http://www.kb.se/aktuellt/nyhetsbrev/
Anmälan:
http://www.kb.se/aktuellt/nyhetsbrev/http://www.kb.se/aktuellt/prenumerera/
--
Inlägg:
Inga egna inlägg
Inga egna inlägg
GCI Bulletin
??? delt
USA
The GCI Bulletin is a free, bimonthly electronic newsletter that focuses on the Getty Conservation Institute's activities and provides timely information to our professional colleagues around the world.
Info:
http://www.getty.edu/subscribe/gci_bulletin/index.html
Arkiv:
Anmälan:
http://www.getty.edu/subscribe/gci_bulletin/index.html
Inlägg:
Getty nyhetsbrev
??? delt
USA
e-Getty, our free e-mail newsletter, keeps you up to date on the latest events and happenings at the Getty. It's free and fun, and you can cancel at any time.
Info:
http://www.getty.edu/subscribe/
Arkiv:
http://www.getty.edu/egetty/index.html
Anmälan:
http://www.getty.edu/subscribe/
Inlägg:
Museum 2.0
400 delt
Sverige
Nyhetsbrev från Svenska museifönstret, utkommer 4 ggr per år.
Info:
http://www.museifonstret.se/nyhetsbrev/join.asp
Arkiv:
http://www.museifonstret.se/nyhetsbrev/archive_public.asp
Anmälan:
http://www.museifonstret.se/nyhetsbrev/join.asp
Endast webbanmälan
Inlägg:
---
Inga egna inlägg
Tekniska museets nyhetsbrev
??? delt
Sverige
Info:
http://www.tekniskamuseet.se/templates/StartPage.aspx?id=30
Arkiv:
Anmälan:
http://www.tekniskamuseet.se/templates/StartPage.aspx?id=30
Endast webanmälan
Inlägg:
Inga egna inlägg
Utställningsestetiskt forum - nyhetsbrev
??? delt
Sweden
UE-utställningsestetiskt forum sätter de kultur- och naturhistoriska museernas utställningar i fokus. Detta är nyhetsbrevet - se även debattforum på: www.ueforum.se/phpBB2
Info:
http://www.ueforum.se/epost.php
Arkiv:
--
Anmälan:
http://www.ueforum.se/epost.php
Inlägg:
Hem Texter Företaget REMUS Copyright Adress

Valid XHTML 1.0!Valid CSS!