Organisationer och intressegrupper
Intro Fören. Råd Fokus ABM Specgr. Result K-arv

Organisationer, samarbetsråd och grupper

Museiområdet är späckat med en lång rad samarbetsråd, organisationer och intressegrupper. Här kan du finna de flesta!

Följande lista bygger på Svenska museiföreningens lista över intressegrupper, samt resultatet av utredaren Gunnar Perssons arbete, kompletterat med annat material, men de presenteras här i en annan indelning.

Denna sida ger länkar där de finns. I några fall finns informationsom inte idag vidmakthålls.

Om du saknar någon organisation eller nätverk eller vill komplettera och fräscha upp information får du gärna sända ett meddelande om detta till Hans Rengman.

 

Generella intresseföreningar för individer eller institutioner

Svenska Museiföreningen

ICOM Sverige (589 individuella och 77 institutionella medlemmar dec. 2005.)

Riksförbundet Sveriges Museer

DIK/Museimannaförbundet 5.300 medlemmar, varav 800 studenter

Skandinaviska Museiförbundet

Sveriges Hembygdsförbund (ca 400 000 medlemmar, publikation Bygd och natur)


Samarbetsråd - generella

Länsmuseernas samarbetsråd

Centralmuseernas samarbetsråd

Kommunala museers samarbetsråd


Samarbetsråd – med ett speciellt fokus

ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.) Ideell organisation, nätverksorganisation, för att stärka identitet och sprida information utåt. Det finns ca 1 360 arbetslivsmuseer varav ca 300 medlemsmuseer Sedan finns olika undergrupper, intresseföreningar för ångbåtar, segelfartyg, järnvägshistoria mm.

Ekomuseernas samarbetsråd (Ekomuseerna håller nu på att bilda ett europeiskt nätverk)

FRI Friluftsmuseernas samarbetsorgan

Industrihistoriskt forum Samarbetsorgan för alla typer av organisationer som arbetar med det industriella kulturarvet bildat 1992. Finns dessutom tre regionala nätverk: I Skåne (Industrihistoria i Skåne), Stockholm (Nätverket för industrisamhällets arv i Stockholm län) och Västra Götaland (Industrihistoria i väst).

NAMSA Naturhistoriska museer samarbetsorganisation, museer, botaniska trädgårdar djurparker, ca 30 medlemmar.

TIMSA ???

Nordiskt nätverk för författarhem och litterära museer (träffas bl.a. på egna konferenser)

Nordiskt nätverk för måltidsmuseer

Svenska Science Center-föreningen

 

ABM-samverkan

ABM-centrum

ABM - Resurs. Samverkan i Västernorrland. I Västernorrland finns också ISKA (Industrisamhällets kulturarv) + Spread Kulturarv (Stiftelse för att utnyttja kulturarvet i näringslivet)

ABM – Värmland

ABM - Blekinge


Löpande arbete och resultat

SAMDOK (80 kulturhistoriska museer med) sju arbetsgrupper (pooler)

samp afrikansk-svenska museinätverket, f.d. Swedish-African Museum Programme. Nätverk för samarbete mellan svenska och afrikanska museer, numera även Latinamerika och Asien. Under ICOM finansierat av Sida. Ca 15 svenska museer med. Hemsida www.samp.org

Svenska Museifönstret En databas med beskrivningar av svenska museer och deras pedagogiska resurser. Riktat till skolorna. Drivs av Historiska Museet.

Kulturarv utan Gränser


För yrkesgrupper och specialintressen

Barn, unga, bygd, miljö Nätverk för kulturpedagoger från museer, och även från skolor mm. Rikstäckande, har sin bas på Kulturgeografiska Institutionen i Stockholm.

DEA-föreningen för kvinnomuseer

Forum för utställare Förening, bildat 1995 för producenter, tekniker, formgivare

Frontpersonalen Intressegrupp inom museiföreningen. Inget nytt på hemsidan sedan 2001.

FUISM Ideell förening för de som främst arbetar med pedagogik, regionträffar

Länsmuseernas informatörsnätverk

MABBAS Intresseförening inom Museiföreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivanställda. Bildad 1985, ca 80 medlemmar.

Museiadministrativa föreningen

Museifotografernas förening (ca 70 medlemmar)

MusArk Förening för museiarkeologer

Nordiska Konservatorsförbundet

Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik Information mm. via e-post, Började på Kulturrådet, sköts numera från Jamtli.

PUP Nätverk för museianställda i Västmanland som arbetar med pedagogik, utställningar och program. Har träffar. Ibland med kollegor från Sörmland.

PRE-MAL Museernas och arkivens skadedjursgrupp

SMI Svenska Museiinformatörer

Stockholms museiinformatörers förening

Film & Videokommitten

Fotosekretariatet Nationellt forum för samordning, erfarenhetsutbyte, rådgivning. Bygger nationell fotodatabas.

Föreningen för genusfrågor i museerna. Nätverk som blivit förening.

Rådet för museivetenskaplig forskning. Är på gång att omvandlas till ett internetbaserat nätverk för museologisk forskning med bas i Umeå.

Förbundet Sveriges Museivänföreningar

 

Andra organisationer inom kulturarvsområdet

Nordiska förbundet för kulturlandskap

Svenska Byggnadsvårdsföreningen Ideell landsomfattande förening för personer intresserade av byggnadsvård. Ger ut tidskriften Byggnadskultur.

Svenska Industriminnesföreningen (För organisationer och privatpersoner)

Svenskt Kulturarv Säljer Kulturarvskortet med 50 % rabatt på entré på 300 museer mm. Har publikationerna Upptäcktsresan och branschtidningen KULT om vad som händer på kulturarvsområdet.

Hem Texter Företaget REMUS Copyright Adress

Valid XHTML 1.0!Valid CSS!