Konstantin

Webbaserat verktyg för administration av mindre konstsamlingar.

Konstantin är ett databassystem för att samla basfakta om konstverk och att hantera den administration av lån och placering av konstverk som är aktuell för t ex kommunala konstsamlingar.

Till Konstantins egen webbplats