image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  

Reserapport
The Digital Curation of Cultural Heritage
CIDOC konferens
Aten, Grekland, 15-18 september 2008

The Digital Curation of Cultural Heritage

Årets CIDOC-möte var förlagt till Aten, med Benaki-museet som arrangör och värd. Fantastiska samlingar och spännande innehållsrika utställningar, engagerad personal och ett innehållsrikt program höll vad det lovade.

 

Deltagare, program och innehåll

Ca 200 deltagare från ett 20-tal länder, varav tre svenskar och ett tiotal andra nordbor. Naturligtvis samlas en stor mängd lokala kollegor; museipersonal, studenter och forskare.

Vi känner igen en kärngrupp av erfarna medverkande med lång erfarenhet och det är gott att notera att det finns ett långsiktigt seriöst intresse även från systemleverantörer att föra en god dialog med brukarna. Samtidigt är det roligt att se många nya deltagare.

Dokumentationsarbetet (som handlar både om tekniska standarder – och frågor nära vardagens katalogisering och kunskapsorganiserande) räknas internationellt som viktigt! Med stort intresse kan man också notera framgångar i arbetet mellan dessa årliga möten.

 

Nyheter och erfarenheter

Cidocs egen Conceptual Refeence Model, CRM harmoniseras med motsvarigheten inom bibliotekssektorn, IFLAs FRBR – nu närmar sig ett gemensamt ramverk för datautbyte. Tyska Museumsdat som bygger på ovannämnda CRM och Categories for Desription of Works of Art, CDWA Lite (Getty) ger oss ett leveransformat för innehållet ur databaser – relevant för större samarbeten som Europeana-projektet och andra liknande inom ”digital library”-området.

Web Services – en kanal från maskin till maskin för utbyte av t ex auktoriteter – som bygger på SKOS-standard och RDF-format öppnar för möjligheterna att dela kunskap och skapa enhetliga tjänster. Viktigt nu att alla följer samma utvecklingsväg.

CIDOC har en inriktning med teknisk tyngd. Naturligtvis finns många exempel på mer vardagsnära tillämpningar bland presentationerna, gemensamt är att de intressanta i allmänhet och i ett internationellt perspektiv nu bygger på den här typen av modern, gemensamt antagen standard. Ämnesordsexperiment i Tjeckien visar att bibliotekens ämnesord inte fullt ut är användbara i museerna, men att det finns möjligheter att mötas och att samarbetet där har varit givande för båda parter. De nya arbetsgrupperna med ”transdisciplinära perspektiv” diskuterar möten över gränserna för våra invanda ämnessektorer. Mötet mellan konst och naturvetenskap t ex. Vidare presentationer kring långsiktigt bevarande, vägen mot semantic web och glimtar från en rad mindre museer med spännande erfarenheter.

I Sverige är de viktigaste av dessa format och riktlinjer redan tagna i bruk inom programmet Knowledge Management for Museums, KMM.

 

Medverkan

Min medverkan bestod i paneldiskussion om CIDOCs framtida roll och som sessionsordförande samt med en text om de eventuella risker och baksidor som kan finnas med för mycket standardisering – en reflektion över att det trots allt är innehållskvaliten vi ska vara rädda om och att detta vilar såväl på intendenterna, utvecklarna och informationsvetarna, med ansvaret inom den traditionella intendent/antikvariekåren. Kontinuitet och kompetens är viktig att säkerställa i museerna.

 

Webben

CIDOC har fått del av ICOM-utvecklingsmedel för utveckling av en webbtjänst – en samlad katalogfunktion över tidigare publicerade verk, och ett diskussionsforum tas ibruk för att ge alla medlemmar tillgång till en samlad debatt. En mer välfungerande och långsiktigt hållbar service på webben med andra ord.

 

Kommentar

Synd att den avslutande båtutflykten ficklämnas därhän för vardagens plikter. Högtrycket och sommarvärmen – 35 grader – var en kontrast till annalkande nordisk höst – svala konferenslokaler och inomhusvistelse kändes lite märklig. Konferensen var mycket välordnad i Benaki-museets moderna filial, men långa avstånd mellan andra lokaler krävde passtider och busstransport. Luncher och kvällssamlingar förde oss till en rad andra museer i staden. Förmånen att gruppen hålls samlad hela tiden gör alla möten med gamla och nya kontakter smidiga. Ett mycket gott samlat intryck och en förmån att få chansen att delta i detta möte.

 

2009

Vid nästa års konferens i Santiago de Chile hoppas vi kunna knyta fler aktiva deltagare från Sydamerika, där det finns lång tradition kring dokumentationsarbete i museerna, med bl a 100-årigt dokumentationscenter som värd.

 

Hans Rengman
META – Kunskap om kunskap
Styrelseled. i CIDOC

 

CIDOC - http://cidoc.icom.museum
CIDOC 2008 - http://www.cidoc2008.gr
CIDOC 2009 - http://meta.se/cidocforum/viewtopic.php?f=20&t=15

 

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!