image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  

Reserapport
Enriching Cultural Heritage
ICOM / CIDOC konferens
Helsingfors, Finland, 10-14 juni 2012

 

Enriching Cultural Heritage

CIDOC 2012 - Helsingfors, Finland, 10-14 juni 2012

Nationalmuseet, Sportmuseet, Kiasma, Designmuseet

 

Temat är valt för att kombinera två viktiga och aktuella aspekter. Dels den semantiska webben, dels det erfarenhetsutbyte och det nytänkande som puttrar i allt vidare cirklar inom kulturarvssektorn.

Finland ligger i framkant när det gäller teknik och Semantisk Webb – därav Ora Lassila från Nokia som spännande huvudtalare, men också en med vilja att dra nytta av vardagsteknik i konferensupplägget.

Vi har inför konferensen kunnat följa med i planeringsarbetet via Facebook och andra kanaler. För första gången har arrangörerna i år använt sociala media i hög utsträckning för att skapa förväntan och för att ge ögonblicksbilder från konferensen. Som alltid bygger kommunikation dock på att två parter kommunicerar. Själva konferensidén bygger däremot på närvaro.

Sessionerna har textats på engelska direkt på väggen – till glädje för den som inte behärskar alla språk – en hjälp att komma ikapp när tanken dröjer sig kvar vid en tidigare formulering. Spännande också med möjlighet man gav för deltagarna att e-posta/twittra in frågor till talaren redan under presentationen. Kanske inte utnyttjat till fullo, och att vissa talare inte får frågor är ju inte annorlunda än vid muntliga frågor…

Konferensen samlade i år ca 200 deltagare från en lång rad länder. (Ett halvdussin svenska deltagare.) Vi ser ett ökat intresse och deltagande från Afrika, Sydamerika och Asien, tack vare generösa bidrag till stipendier, från The Getty Foundation, för deltagande kollegor från länder med svag ekonomi. Detta berikar på alla sätt och ger många möjligheter till inspirerande utbyte. Även ambitionerna att ta hand om kommande konferenser finns nu uttalade bland dessa deltagare.

Jag höll i klubban i två sessioner under konferensen, deltog i sedvanligt styrelsearbete och har inför denna konferens varit styrelsens kontaktperson till den lokala arrangörsstaben. Tack till Svenska ICOM som gör denna medverkan möjlig.

 

Huvudtalare

Den Semantiska webben – ett djupare tekniskt perspektiv, nej egentligen inte tekniskt, utan mer problematiserar vilka möjligheter som finns att tillgodogöra oss mervärden av information som kombineras. I allra högsta grad ett strategiskt perspektiv som är betydligt större än museisektorn och som vi dagligen möter i diskussioner kring IPRED,  Google, Europeana osv men som dessvärre ofta kommer att behandlas i termer av protokoll, teknikmodeller och kommunikation. Ora Lassila tar under rubriken ”Love Thy Data” upp en av de grundstenar till SW som ofta missförstås, och som samtidigt är så viktigt för museerna som bärare av gedigen förstahandskunskap och oerhörda mängder data från komplexa kontexter.

Många lockas idag av modefenomenet ”app” – men många sådana visar bara statiskt innehåll som på en webbsida (eller t o m sämre) – men tar alltså inte vara på dess möjligheter. Lassila Ifrågasätter appen som tillämpning i många fall, eftersom de bidrar till att koppla ihop och låsa data, logik och presentation till varandra – och isolera kunskap!

Vikten av att erkänna att data är långlivade, med komplexa källor och ägande, medan logiken och presentationen av beror av användningen – appar och system förändras. För att vi ska kunna tillgängliggöra – och tillgodogöra oss – kunskap måste vi fokusera på det som gör det möjligt att dela och dela med sig. I grunden ligger tyngden på att ha god datakvalitet. Utifrån detta kan man länge hålla sig kvar i allt djupare – mycket spännande – och allt mer tekniska resonemang, om man vill.

 

Sessioner och innehåll

Flera sessioner presenterar innovativt tänkande och nya idéer i dokumentationsarbetet och den semantiska webben som grund är given utifrån tema och keynote.

”Digital library”-tanken lever. Temat kommer tillbaka i flera sessioner och många inlägg. Både nationella initiativ som The National Digital Library of Finland, Museum 2015, German Digital Library m fl och mer systeminriktade idé-prov som ”the Cultural Cloud”

Eftertanke kring samlingarna och bevarande av kunskap ger också tankeväckande exempel som den holländska ”The Relocation Database” där deaccession och utbyte av överflödiga samlingar hanteras.

Sociala medier som verktyg engagerar många. Här ser vi institutioner som vill skapa mervärden för sina samlingar och koppla till sig användare, men också museer i länder med något mindre utvecklad teknisk utvecklingshistoria som direkt tar steget till lösningar i framkant för att lyfta sitt lokala kulturarv till en vardagligt naturlig global gemenskap. Spännande!

 

Workshops och Arbetsgrupper

Sedvanliga workshops och arbetsgruppsmöten lockar varje år nya deltagare. På sikt sprids kunskap om tyngre ämnen och nya strategier. Nytt WG-tema är Workflow – dvs försök att skapa struktur i arbetsflödet i dokumentationsarbetet, och därmed koppla rutiner och regler till innehållet – kvalitetshöjning alltså.

 

Kringarrangemang

En kall men vacker båttur hälsade deltagarna välkomna till Finland och sommaren (varma dagar med våra mått trots allt) – en skärgård som inte många sett. Ljuset – det eviga nordiska – förundrade storligen besökare från ekvatoriella länder – och gav några besökare svårigheter att sova.

Konferensen avslutades med en Tammerfors-utflykt med inspirerande visning av Arbetets museum och Vaprikki – klargörande utställning om det finska inbördeskriget 1918, fotosafari i William Lomax fotspår och charmigt besök i – nu – pittoreska arbetarbostäder.

 

Länkar

Program och Abstract
http://www.cidoc2012.fi/en/index
- och senare kommer de att sparas inom CIDOCs nya nätplats under vingarna på ICOM.MUSEUM

Konferensens Facebooksida
http://www.facebook.com/pages/Cidoc2012-Helsinki/225212320839260

Nästa års konferens
blir i anslutning till ICOMs Generalförsamling  - men i Sao Paulo av praktiska och ekomoniska orsaker kombinerad med en utbildningssatsning, CIDOC Summer School

Mina bilder från Helsingfors finns på http://album.meta.se/meta/helsinki_2012/

 

 

Har du kommentarer? - gå till blogg.meta.se!

 

 

Hans Rengman
Vice Chair, CIDOC

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!