image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  

Reserapport
Museums and universal heritage
CIDOC / ICOMs generalkonferens
Wien, Österrike, 19-24 augusti 2007

Se bilder

Museums and universal heritage

ICOMs Generalkonferens 2007 i Wien, Österrike med temat "Museums and Universal Heritage" samlade ca 2300 delegater från hela världen till gemensamma sessioner och delprogram för de flesta av ICOMS internationella kommittéer. Som arrangör ska man också beledsagas av lite tur - det är modigt att samla tusentals personer till mingel i parken - inledningsanföranden och musikkår och chans att möta gamla vänner för att lägga upp planerna för veckan. I allmänhet blir det kanske lite för mycket av formalia och pompösa ceremonier under dessa gigantiska möten.

 

Det generella programmet ur ett CIDOC-perspektiv

Det är gott att notera att musernas samlingar och arbetet med att göra dem tillgängliga kommenteras ganska tydligt i de föredrag som inleder och avslutar. Kanske ser vi början på en ny och starkare trend här. Man kan ju alltid hoppas.

Med globalt fokus på repatriering och redlists och etisk kod på programmet ökar ju också kravet på bra dokumentation.

 

CIDOC

Ett 80-tal av hela skaran deltog i CIDOCs program, förutom en rad kollegor som tittade in en stund för att kolla läget.

Att A, B och M samarbetar allt mer är också tydligt. Det ökade medvetandet om likartade problem skapar projekt och utveckling runt om i världen. Nära oss är Tyskland i dag lite på gång och intressant.

Museerna ser i dag över sina system - och verksamheten bakom. Man ser tydliga drag att museets arbete går mot att vara en process som tar sin plats i de nya gemenskaper som växer fram på nätet. Begreppet web 2.0 närmar sig. Kanske är vår medvetenhet inte fullt aktuell inom detta fält, i förhållande till museernas traditionella arbetsområden? Digitalisering get nytt material til nya användre. Detta ställer otvetydigt krav på många fler delar av museernas interna arbete än man till en början kan ana.

Det handlar om system och modeller - teknikområdet, eller strukturfrågor och standardisering som kanske inte i alla delar har med det kulturhistoriska innehållet att göra. CIDOCs egen CRM-modell och textkodning inom TEI hör hit och ger en grund för utvecklingen.

Det handlar också - och minst lika viktigt - om verktyg för att kategorisera och ordna kunskapen. CCO och CDWA är två modeller som är av intresse, främst när det gäller innehåll inom den kulturhistoria som närmar sig konstområdet.

Projekt som tar tillvara och presenterar samarbete är intressanta. Den tyska BAM-portalen och försök i Sydtyrolen är spännande, men också mer systematiska analyser av olika aspekter på förmedlandet av kunskap från samlingarna till användarna.

Om det är praktiskt möjligt kommer någon av dessa programpunkter att presenteras närmare vidare i Sverige i seminarieform under vintern.

 

Resa

Under resedagen följde jag en busstur genom "Niederösterreich" och presenterades en rad museer med minst sagt stor spännvidd i fråga om form, innehåll och presentation - Natur, Korsriddare, Kloster, Kalle Anka och Romer i bild. Allt från det fantastiska och mycket speciella och unika området. En verklig heldag.

Favoritmuseet som ger det bestående minnet var annars det lilla Museum für Volkskunde i Wien. Lite vid sidan av de stora stråken och med mycket föremålsrika, traditionella utställningar, men också med ett mycket intressant kollegialt möte i övre våningen, där all personal sysselsatt med samlingarnas vård och dokumentation arbetade och presenterade sitt arbete i publika lokaler.

 

Kommentar

En allmän uppfattning jag möter är att de internationella konferenserna får stå tillbaka under de år som ICOM samlar sig till generalkonferens. Den stora konkurrensen om intresset är naturligtvis fokuserat på det större ramverket och det syns i att deltagarsiffror och antal papers sjunker inom de internationella kommittéerna. Samtidigt ges ju möjlighet att nosa lite på andra intresseområden.

Under den kommande treårsperioden kommer jag att ingå i CIDOCs styrelse. Det ska bli ett spännande uppdrag att lite mer organiserat delta i denna internationella kommittés ledning, efter att ha varit medlem och aktiv inom verksamhetsområdet under en lång period. Jag hoppas att det ska vara möjligt att vi som finns i Sverige och Norden ska kunna samarbeta närmare och sprida mer information eller skapa aktiviteter kring CIDOCs arbetsområde på nationell nivå. CIDOCs webbplats är delvis översatt till svenska och fler språk kommer med tiden.

CIDOCs årliga konferens 2008 hålls i Aten, Grekland i september 2008.

Se bilder

 

Hans Rengman
META – Kunskap om kunskap
Styrelseled. i CIDOC

 

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!