image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  

Reserapport
Documentation and users
CIDOC konferens
Zagreb, Kroatien, 24-27 maj 2005

Se bilder

Documentation and users

I varm majsol och en första europeisk värmebölja - trots att det t o m var regn utlovat före avfärd, avhölls CIDOCs årliga möte . Detta år i Zagreb, Kroatien, i Riksarkivets magnifika läsesal. Vacker och inspirerande men kanske inte helt lyckad för tre dagar av plenum. Ca 130 delegater i huvudsak från Europa. Den skandinaviska representationen bestod av två norrmän och två svenskar. Detta kan synas lite klent eftersom CIDOC har ca 25% av medlemstalet här i norr.

Organisationskommitten från Stadsmuseet och Museidokumentationscentrum har gjort ett gott arbete och över det hela skapat ett väl fyllt program. MDC firar förresten 50-årsjubileum i år och är alltså en veteran inom området.

Temat var "Documentation and Users" - Museerna investerar stora summor i system för experter medan uppdraget går ut på att vända sig till användarna. Hur kan vi förändra detta?

En viktig presentation gällde Cidocs egen webbplats - som kan tjäna som guide och informationskälla för museer i ett vidare sammanhang. Den kommer att göras om nu, arbetet är påbörjat och den ska innehålla fräsch information, länkar till standarder mm, samt lite modernare funktioner som för medlemmarna närmare i diskussion.

CRM är - som alltid - ämnet för en av de inledande halvdagssemeinarierna. Se nedan. Det andra temat var i år TEI - Text Encoding Iniative som på samma sätt skapar en logisk modell för textresurser. Ett gemensamt accepterat, fullständigt system för kodning och märkning av text för utbyte och integrering av data, som tar hänsyn till struktur och innehåll och olika sätt att läsa beroende på bland annat kontexten.

Ur innehållet kan man i övrigt notera att många Kroatiska bidrag visar upp läget i dag. Det gedigna arbete som MDC utför som stöd till museerna imponerar, och man kan se att där, liksom i världen i övrigt kommer allt mer fullfjädrade tjänster som är nätbaserade och databasdrivna.

CCO – Caaloguing Cultural Objects – en uppstickare när det gäller katalogisering av kulturarvet och dess bilder kan vara värt att utvärdera och jämföra med t ex Spectrum. CIDOC återkommer i frågan. En undran finns naturligtvis över hur många standarder vi ska utveckla och varför museerna aldrig tycks bli klara med detta arbete.

Arbetet i CIDOC är organiserat i arbetsgrupper där medlemmarna är välkomna att delta. Det finns ett halvdussin grupper med olika profil och med olika aktivitetsnivå. Tyvärr, eller kanske naturligtvis, är deltagandet inte fullt. Många deltagare har säkert ett mer allmänt intresse för konferenstemat och bristande möjligheter att delta i ett pågående arbete. Förhoppningsvis kan den nya webbplatsen underlätta för fler att ta del i gruppernas arbete. Alternativet för deltagarna är ju annars att passa in några museiebesök i det späckade programmet. Jag följer som tidigare CRM-arbetet men kikar också lite på gruppen för dokumentationsstandarder.

Cidocs mycket specialiserade arbete med Conceptual Reference Model - CRM ger nu frukt. Inom ISO är processen i gång för att acceptera CRM som en inyternationell standard för dokumentationsmodellering (ISO 211217). Detta är ett arbete som även följs med intresse från andra aktörer inom ABM-området. Glädjande är att vi under hösten 2005 får Martin Doerr hit till sverige för att presentera CRM för en vidare svensk publik. CRM bygger på "events" - händelser och har alltså en stark koppling till tid - den kan med fördel lösa många aspeker av dokumentationen av det som sker med objekten inom museernas hantering. Dess generalitet skapar möjligheter att möta andra begreppsvärldar och att utbyta data mellan olika system. Mer info kommer för den intresserade.

Stadens museer var naturligtvis tillgängliga och det är intressant att se hur väl CIDOC-konferensen var skyltad vid alla museer. Ett internationellt evenemang som detta ger fokus och intresse även utanför den egentliga kretsen av deltagare.

Tre dagars konferensaktiviteter följdes slutligen av den alltid ingående utflykten. Staro Selo – traditionellt friluftsmuseum i byn där en gång Marskalk Tito föddes och slottet Miljana. Vacker natur, god mat, morgonsnapsen, skrönor, slott mm som hör en riktig bussutflykt till.

 

CIDOC 06 kommer att arrangeras i Göteborg, med Världskulturmuseet och Museion som bas, varför det fanns ett arrangörsperspektiv med i deltagandet. Temat blir då "Wider perspective - broader base". Det kan ses som en förlängning av 2005 års tema och kommer bland annat att ta upp samarbete mellan ABM, men ochså kopplingen kultur-natur och mötet mellan museer och forskarvärlden när det gäller dokumentationsarbetet och standardisering.

För frågor kring CIDOC 06 hänvisas till webbplatsen http://cidoc06.se och epost till coordinator@cidoc06.se eller hans.rengman@meta.se

 

Välkommen till Göteborg i september 2006

 

Hans Rengman
META – Kunskap om kunskap

 

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!