Konstantin

Verktyg för administration av konstsamlingar

Konstantin är ett webbaserat verktyg för att samla basfakta om konstverk och hantera lån i en konstsamling. Konstantin administrerar lån och placering av konstverk som är aktuell för t ex kommunala konstsamlingar.

konstantins webbplats                                           samlingarna