070 - 718 23 25
hans [] meta.se

friluftsliv och förening

utveckling och projekt inom friluftsliv och föreningsverksamhet

Friluftslivet är en verksamhetsgren vid sidan av digitaliserad kommunikation, kunskapshantering och kulturarvet.

META kan vara till hjälp om du vill se över din förenings verksamhet eller hur föreningen syns i dagens medielandskap.

Projektsamverkan kan vara ett område att utveckla, men också rena webbtjänster, bokningshjälp eller aktiviteter ute i det fria.

Ta kontakt för ett samtal om du ser ett behov av att komma vidare.

META utvecklar också webbaserade verktyg, t ex paddlingsdagboken TURE.