070 - 718 23 25
hans [] meta.se

konstantin

Verktyg för administration av konstsamlingar

Konstantin är ett webbaserat verktyg för att samla basfakta om konstverk och hantera lån i en konstsamling.

Konstantin administrerar lån och placering av konstverk som är aktuell för t ex kommunala konstsamlingar.

konstantins webbplats     samlingarna