070 - 718 23 25
hans [] meta.se

konsulttjänster

dokumentationssystem och databaser

Analyser av lämpliga tekniska och logiska system för er verksamhet, med det museologiska perspektivet och användaren som utgångspunkt.
Hjälp med offerter och kravspecifikationer, underlag för urval och beslut i samband med att investeringar i nya system planeras.

kunskapsorganisation och metod

katalogisering, klassifikation, organisering av kunskap och Knowledge Management
Kartläggning av dagens arbetsmetoder och flöden i er organisation.
Förslag till åtgärder för bättre dokumentation och digitalisering.
Översyn och anpassning av dokumentationsarbetet för att möta dagens krav på t ex standardisering och internationellt utbyte.

kvalitet och innehåll i databaserna

Analys av format och datakvalitet.
Städning och kvalitetskontroll av innehållet.
Omstrukturering, mappning, import och export av data.

utbildning

Riktade kurser till personalen på olika nivåer, från allmänt orienterande till sådana som är anpassade för specialister. Korta eller längre föreläsningar, seminarier eller webbaserade kurser.
Föreläsningar och kursmoment inom högskolans utbildningar.
Öppna seminarier eller föreläsningsdagar.

vad behöver ni?

Välkommen att diskutera era behov och önskemål. Ta kontakt för ett samtal om hur vi kan samarbeta.