070 - 718 23 25
hans [] meta.se

kulturarvet

META hjälper till med dokumentation, analys och utbildning

Analys och val av dokumentationssystem och databaser

Katalog, klass, kunskapsorganisation och Knowledge Management

Kvalitet, struktur och innehåll i databaserna

Teori och praktik för personalen

Vad behöver ni?

Välkommen att ta kontakt för att diskutera era behov och önskemål och hur vi kan samarbeta.