070 - 718 23 25
hans [] meta.se

mer om verksamheten

kunskap inom två områden – kulturarvet och friluftslivet

  • Verktygen KONSTANTIN för administration av konstsamlingar, och TURE som är en turdagbok för paddlare.
  • Utveckling, administration och förvaltning av webbplatser, i första hand till mindre företag och privatpersoner.
  • Frågor om kunskapshantering för organisationer inom hela kulturarvsområdet.
  • Analys, projekt, utredning och andra utvecklingsuppdrag med fokus på friluftsliv och föreningsverksamhet.
egna produkter

KONSTANTIN ett verktyg för att dokumentera och administrera mindre konstsamlingar, t ex kommunala konstsamlingar.

TURE – enkel turdagbok för paddlare.

webbplatser

Utvecklar och administrerar en webbplats utifrån dina önskemål – moduluppbyggt med WordPress eller utvecklat från grunden.

kulturarvstjänster

Utifrån mångårig erfarenhet av arbete med föremålssamlingar, datorisering, terminologi och informationshantering inom museisektorn kan META bl a hjälpa till med bl a: analyser av dokumentationssystem, förslag till databaslösningar, strategisk planering, publicering, utbildning.

föreningsutveckling och friluftsliv

Analys och utveckling av föreningsverksamhet och friluftsliv kan innebära såväl utveckling av föreningswebb eller analys av medlemsfrågor, eller varför inte praktiskt ledarskap och föreningsevent i naturen.

arbetsformer

Sedan 1999 har jag i olika grad varit verksam inom META – kunskap om kunskap, med konsultuppdrag och anställning direkt för olika museer, universitet och i projekt. Jag är öppen för alla former av samverkan som är till nytta för alla parter och är verksam över hela landet.

Såväl i vardagen som på fritiden spelar natur och friluftsliv en stor roll, med kajakpaddling som regelbundet återkommande favoritaktivitet. Fjället lockar också, både på sommaren och vintern.

Kontoret finns i Uddevalla. Ta kontakt

F-skatt

META – kunskap om kunskap är registrerat för F-skatt. ta kontakt för mer information.

Hans Rengman