070 - 718 23 25
hans [] meta.se

webbutveckling

META utvecklar en webbplats som är anpassad för dina behov

WordPress används för ett mycket stort antal webbplatser och bloggar. WP är moduluppbyggt och de flesta tänkbara funktioner för innehållet finns åtkomliga. Utseendet styrs av teman med olika karaktär och grafisk form. Egna teman kan också utvecklas och användas.

META kan även utveckla en helt egen webbplatslösning från grunden i HTML och PHP med MySQL som databas.

WordPress

En WP-baserad webbplats innebär att ett domännamn registreras och en webbhotellplats skapas hos vald leverantör. Där sätts en WP-miljö upp och anpassas efter kundens önskemål, och innehållet formas sedan till en struktur.

Teknik/plattform

Domänregistrering hos vald leverantör.
Uppsättning av webbhotell och WP-konto.
Teknisk kontakt gentemot leverantör av domän/hotell, under 12 månader, om kunden önskar.

Utveckling

Förslag och urval av fri befintlig WP-mall utifrån kundens önskemål.
Uppsättning av WP-miljö i valt webbhotell. Justering av plattform, tema mm inom givna tekniska ramar.

Uppläggning av meny, sidstruktur och innehåll. Ett ”rimligt” antal sidor/undersidor skapas.

Inläggning av text, bilder som levereras av kunden. Korrektur och ett visuellt gott resultat ingår i grundupplägget.

Underhåll

Uppdatering av WP-miljö, teman etc under 12 månader, om kunden önskar.
Underhåll av sidans aktualitet under 12 månader.

Redaktörskap

Genomgång av WP-miljön och kundens egen redigering efter leverans.

Egen utveckling av webbplats, domännamn etc

En anpassad webbplats skapas utifrån beställarens behov och önskemål. Teknik och innehåll formas i dialog. Bild och text redigeras. Databaslagring konstrueras för webbplatsens behov.

Fortsatt drift och redaktörskap

Kontinuerligt redaktörsarbete eller vidare utveckling, formatanpassning och redigering av bilder eller text, samt mer avancerad sidlayout eller databaslösningar kan diskuteras.