070 - 718 23 25
hans [] meta.se

webb

META hjälper dig att utveckla din webbplats

Skapar text, bilder och databaser för det du vill förmedla.
Modulbaserat med WordPress eller kodat från grunden i HTML, PHP och MySQL.
Hanterar domän och webbhotell eller levererar till din egen miljö.
Erbjuder redaktionellt stöd, administration och underhåll i dialog.

läs mer